Čestné uznání Miloslavu Pikolonovi za text hry Tu myš jí ukopnu u huby